(Select a country below for a different checklist)

  (Click on a country on the map for a different checklist)

 
 
  Kyrgyzstan:  11 species
 
Eremias arguta darevskii TSARUK, 1986
Eremias arguta uzbekistanica CHERNOV, 1934
Eremias arguta arguta (PALLAS, 1773)
Eremias buechneri BEDRIAGA, 1907
Eremias grammica (LICHTENSTEIN, 1823)
Eremias kokshaaliensis EREMCHENKO & PANFILOV 1999
Eremias nikolskii BEDRIAGA in NIKOLSKY, 1905
Eremias scripta (STRAUCH, 1867)
Eremias stummeri WETTSTEIN, 1940
Eremias szczerbaki JERIOMTSCHENKO & PANFILOV, 1992
Eremias velox borkini EREMCHENKO & PANFILOV, 1999
Eremias yarkandensis BLANFORD, 1875
Lacerta agilis exigua EICHWALD, 1831
 
 

Eremias nikolskii

 

Eremias nikolskii

 

  BEDRIAGA in NIKOLSKY, 1905

 
 
 

No distribution information available...


 
 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan

 
 
 
 

Eremias nikolskii  © 2006 Valeri Eremchenko