Griechenland / Peloponnes, und Insel Psili. 

Art:

peloponnesiacus  (BIBRON & BORY, 1833)

Unterarten (3):

peloponnesiacus peloponnesiacus  (BIBRON & BORY, 1833)

peloponnesiacus lais  (BUCHHOLZ 1960)

peloponnesiacus thais  (BUCHHOLZ, 1960)

Synonyme:

Lacerta peloponnesiaca  BIBRON & BORY, 1833

Podarcis peloponnesiaca  BISCHOFF & BISCHOFF, 1980

Podarcis peloponnesiacus  BÖHME & KÖHLER, 2005

Trivialnamen:

Peloponnese Wall Lizard (Englisch)
Peloponnes-Mauereidechse (Deutsch)
Γουστέρα της Πελοποννήσου (Griechisch)

 
 
 
 

peloponnesiacus: 73  Bilder (siehe Unterartniveau)

 
 
 

Podarcis peloponnesiacus peloponnesiacus  © 2009 Ronald Peek